MUC LUC
     THƯỜNG HUẤN LMĐược sự đồng ý của đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho,

simonhoadalat.com xin chia sẻ loạt bài giảng này để phục vụ độc giả nhân năm 'Giáo Dục Kitô-giáo 2008'

Các Bài Giảng Tĩnh Tâm Linh Mục

Trong Năm Giáo Dục Kitô Giáo 2008

LINH MỤC

NHÀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

 

ĐGM. Phaolô BÙI VĂN ĐỌC

 

 

 

1.     Linh Mục, thầy dạy đức tin

2.     Linh mục, thầy dạy đức tin

3.     Linh mục, thầy dạy hy vọng

4.     Linh mục, thầy dạy cầu nguyện

5.     Linh mục, thầy dạy thờ phượng Chúa

6.     Linh mục, vừa là thầy dạy vừa là môn sinh