LỜI NGỎ

“SỐNG LỜI CHÚA”
KỶ NIỆM BỐN MƯƠI NĂM HIẾN CHẾ DEI VERBUM

Bốn mươi năm, con số thật ý nghĩa. Đó là thời gian dân Do Thái rời xa vùng đất nô lệ để tiến về miền Đất Hứa, thời gian mà tất cả kinh nghiệm của Dân Chúa dựa trên Bánh Bởi Trời và Lời soi dẫn.

Lời Thiên Chúa như thể dõi theo từng bước chân của họ, để an ủi và đỡ nâng, khiển trách và sửa dạy, củng cố và khơi lên niềm hy vọng.

Rồi bốn mươi ngày là thời gian thử thách mà chính Đức Giêsu trải qua, như một kinh nghiệm tượng trưng cho tất cả hành trình dương thế của Ngài.

“Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4), vừa là câu trả lời đanh thép cho “tên cám dỗ”, vừa là khởi đầu cho mạc khải về chân tính và sứ vụ của Đức Kitô : Bánh Hằng Sống và Lời Thiên Chúa, chính là Ngài.

Và nay là kỷ niệm bốn mươi năm công bố “Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa, Dei Verbum”, một Hiến Chế mà ngay từ những dòng đầu tiên, Công đồng Vatican II, Công đồng của Vui Mừng và Hy Vọng, đã muốn lập lại kinh nghiệm thiêng liêng và sống động của Giáo Hội Tiên Khởi về Lời Chúa : “…Điều chúng tôi đã thấy, đã nghe, chúng tôi loan truyền cho anh em, để anh em cũng được hiệp nhất với chúng tôi, và chúng tôi hiệp nhất với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô Con Ngài” (DV 1 ; 1Ga 1,2-3). Để rồi kết thúc với ước mong, chính Lời Chúa sẽ canh tân đời sống thiêng liêng của mỗi người cũng như của tất cả Hội Thánh (DV 26).

Chúng ta quả có quá nhiều lý do để trở lại với việc “Sống Lời Chúa”, nhưng sâu xa hơn hết vẫn là do mối nối kết sâu xa giữa Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể mà Giáo Hội đã chọn làm chủ đề cho năm vừa qua. Không thể đi sâu vào Mầu nhiệm Thánh Thể nếu không đồng thời thấm thía Mầu nhiệm Lời Chúa, vì thực ra, đó là hai mặt của cùng một mầu nhiệm độc nhất và khôn tả : “Lời đã cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Tập sách này ra đời như một cố gắng nhỏ mọn, đáp ứng lại lời kêu gọi “Sống Lời Chúa” của Giáo Hội Việt Nam trong năm nay, với ước mong phần nào khơi lên nơi mỗi Kitô hữu, niềm thành tín và lòng khát khao “rước lấy Lời Chúa”, trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống mỗi ngày.

 


Mục Lục | Trở Về Trang Nhà