MUC LUC
     THƯỜNG HUẤN LMTÀI LIỆU HỌC HỎI

TUẦN THƯỜNG HUẤN LINH MỤC NĂM 2007

GIÁO PHẬN ĐÀLẠT

 

 

          Lời Tựa

           Đức Giám Mục Giáo Phận Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

1.     “Câu chuyện của người cời than”

          Cha Augustinô Phạm Minh Thanh.

2.     Niềm tin cơ bản nơi dân tộc Kơho.

          Cha Đaminh Nguyễn Huy Trọng.

3.     Tục lệ dựng vợ gả chồng của các cộng đồng Kơho.

          Cha Phanxicô Xaviê K’Brel.

4.     Vấn đề sinh nở và nuôi con của người Thượng.

          Cha Phêrô K’Cheoh.

5.     Tìm hiểu vài nét khái quát về tập tục ma chay của người Churu

          ở Đơn Dương, Lâm Đồng.

          Cha Phaolô Yatine.

6.     Sự liên hệ của người Churu với người Chăm.

          Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc.

7.             Hành trình tìm về nguồn để tri ân : Những chặng đường truyền

          giáo của Các Cha Dòng Chúa Cứu Thế.

          Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi.

8.        Tường trình về việc dịch thuật Giáo Lý và Phụng Vụ sang tiếng Koho.

           Cha Giuse Phạm Minh Sơn.