Ngày 7: Khi Người Lãnh Đạo Lên Tiếng

 

Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân: “Các ngươi hãy lại đây”. Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá hủy. (1V 18: 30)

 

Để thách đố 450 ngôn sứ thần Ba-an, Ê-li-a đã cho họ bắt đầu cuộc hi lễ trước ông. Ông để cho họ kêu gào cả ngày trời trong tuyệt vọng. Để kết thúc tấn bi kịch, ông ngửa mặt lên trời và khấn cầu: “Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ”. (1V 18: 37). Và Thiên Chúa đã thực hiện điều đó.

 

Làm sao để ngôn sứ Ê-li-a chiếm hữu được thính giác của mọi người, khiến họ nghe thấy tiếng ông? Chúng ta có thể nhận ra những lý do sau đây:

1.     Lòng can đảm: Ông dám hiên ngang đứng đối lập với mọi người có quyền thế trong tay vì Danh Thiên Chúa.

2.     Sự xác tín: Ông say mê với điều ông tin tưởng.

3.     Tính khí: Ông thẳng thắn và trung thực với mọi người.

4.     Nối kết: Ông có sức thu hút mọi người về với ông để tin tưởng nơi Thiên Chúa.

5.     Tín nghĩa: Ông đã chiếm hữu sự tin tưởng nơi người nghe vì ông đã cho họ thấy kết quả mà ông đã nói.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà