Ngày 9: Biết Nhận Lỗi Lầm

 

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy…

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. (Tv 51, 3-4, 12)

 

Nhân vô thập toàn, ai cũng mắc điều lầm lỗi. Ngay cả những người lãnh đạo tài ba nhất cũng có lúc quyết định sai lầm. Sự sai lầm, do đó, phải được coi là một phần trong cuộc đời lãnh đạo của chúng ta. Người lãnh đạo giỏi là người biết nhận ra những sai lầm để học hỏi và sửa đổi. Trong một cuộc nghiên cứu về những sở trường của 105 nhà lãnh đạo. Mỗi người mỗi vẻ đã khiến họ thành công. Tuy nhiên, một đức tính mà hầu như ai cũng có, và đáng quí trọng nhất, là biết nhận lỗi lầm và chấp nhận hậu quả, hơn là đổ lỗi cho người khác.

 

Hầu hết, người ta không dám gánh nhận hậu quả do mình tạo nên. Chúng ta có thể nhận ra điều này ở mọi hoàn cảnh. Một người lãnh đạo đúng nghĩa, là người dám nhận lãnh trách nhiệm việc mình làm, và tỏ ra chân thật với cộng sự viên, để quyết tâm sửa đổi và hoàn thiện công việc trong tương lai. Không ai dám khinh rẻ những người lãnh đạo với thái độ ấy. Ngược lại, họ sẽ được cộng sự viên ngưỡng mộ và tin tưởng. Đó là mẫu người lãnh đạo chúng ta nên học hỏi.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà