Ngày 13: Can Đảm

 

Vua Sa-un nói với ông Sa-mu-en: “Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm lệnh Đức Chúa và các lời của ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ. (1Sm 15: 24)

 

Sa-un chưa bao giờ thắng được chính mình. Xét theo diện mạo bề ngoài, ông là một người cao ráo, bảnh trai và lực lưỡng, nhưng bên trong, ông lại chỉ là người bé nhỏ. Khi phải đương đầu với những thách đố, ông đã tỏ ra sợ hãi và giao động. Ông không đủ can đảm để lãnh đạo toàn dân.

 

Một vài điểm về lòng can đảm, chúng ta có thể rút ra để học hỏi qua Sa-un như sau:

1.     Can đảm và hèn nhát cả hai đều là “bệnh hay lây”: Khi Sa-un bỏ chạy thì mọi người cùng chạy theo ông.

2.     Dẫu ý hướng có tốt đẹp thế nào đi nữa, nếu thiếu can đảm thì mọi sự kể như không: Sa-un có ý hướng tốt lành khi ông dâng của lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa, nhưng vì sự sợ hãi dân chúng mà ông để họ lèo lái mình.

3.     Người lãnh đạo thiếu can đảm sẽ hành động rụt rè và thiếu sự thẳng thắn khi phải trực diện người khác: Sa-un đã tìm kiếm người trung gian trong việc thỉnh ý với thần trí của Sa-mu-en.

 

Sự thiếu can đảm sẽ hủy diệt người lãnh đạo. Do sự thiếu can đảm, Sa-un đã phải trả một giá rất đắt, là tất cả những gì ông có, kể cả mạng sống mình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà