Ngày 20: Dõi Bước Theo Người Tiền Nhiệm

 

Vua ra lệnh cho ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa, và ông đã đi hạ sát Sim-y và y đã chết. Vua Sa-lô-môn nắm vững vương quyền trong tay. (1V 2: 46)

 

Sa-lô-môn đã phải quyết định táo bạo nhưng then chốt trong những ngày mới đăng vị. Trước hết, ông phải đương đầu với những người mưu đoạt quyền hành, ngay cả anh ông là A-đô-ni-gia-hu, người đã mưu đồ xây dựng một vương quốc riêng cho mình. Vua Sa-lô-môn đã nhận rõ sự trung thành của từng cận thần, và đã loại bỏ dần những người tỏ ra thiếu cộng tác.

 

Sa-lô-môn biết rằng ông sẽ không bao giờ làm việc với những kẻ phản bội, bất kể họ tài ba hay có tầm ảnh hưởng lớn lao thế nào. Ông vua trẻ này đã chỉ chọn lựa hàng cố vấn là những kẻ trung thành và muốn làm việc với ông. Đa-vít đã nhìn thấy những vấn đề có thể đe dọa con ông. Nhưng ông tin tưởng rằng Sa-lô-môn biết những gì phải làm. Ông biết rằng những người kề cận quanh con ông sẽ khiến con ông càng thêm chững chạc, nhưng cũng có thể cản trở bước thành công. Sa-lô-môn cũng hiểu điều đó và đã khôn khéo hành động và vượt qua những sự cố đáng tiếc.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà