Ngày 22: Họ Dõi Theo Bước Chân Bạn

 

Ông A-ha-ron và các con đã làm điều Đức Chúa dùng ông Mô-sê mà truyền. (Lv 8: 36)

 

A-ha-ron, cũng như rất nhiều vị lãnh đạo khác trong lịch sử, đã biết nghe và đáp lại tiếng gọi thần linh. Thiên Chúa chọn A-ha-ron và con cái ông để phục vụ Dân Chúa trong vai trò tư tế. Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy những chi tiết tỉ mỉ về việc truyền chức và ơn gọi của họ. Hạnh kiểm của họ không có gì đáng chê trách và Thiên Chúa cũng rất rõ ràng với họ rằng nếu không tuân thủ các nguyên tắc của Ngài, thì hậu quả là phải chết.

 

Mặc dù được Thiên Chúa mời gọi, A-ha-ron đã nhiều lần phải vật lộn với năng quyền của ông. Ông đã có lần rơi vào những ước muốn đồi bại của dân và dẫn dân đến chỗ thờ bái ngẫu tượng. Sự suy đồi ấy đã đưa đến cái chết của nhiều người Do Thái. A-ha-ron được tách riêng để phụng sự Thiên Chúa, nhưng trong lần ấy, ông đã chọn một lối sống ngược lại.

 

Sự thất bại của một người lãnh đạo thường đem đến hậu quả trầm trọng hơn một người bình thường rất nhiều lần. Ngày A-ha-ron thất bại trong vai trò lãnh đạo của ông, “có ba ngàn người trong dân đã ngã gục” (Xh 32: 28). Khi người lãnh đạo quị ngã, những người dưới quyền phải trả giá rất đắt cho sự thất bại ấy.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà