Ngày 23: Sửa Đổi Để Trở Nên Người Bản Lãnh

 

Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. (Cv 12: 1-3)

 

Gia đình vua Hê-rô-đê tuy làm vua cả ba đời, nhưng chẳng có ai có bản lãnh chân thực của người lãnh đạo, kể cả cha và ông nội của ông. “Cái tôi vĩ đại” đã lèo lái vương quyền của Hê-rô-đê hơn là tài năng chân thực. Một vài điểm sau đây là những thí dụ Hê-rô-đê không nên làm, trong cương vị một nhà lãnh đạo:

1.     Ông đã ngược đãi chính người dân của mình.

2.     Ông quyết định dựa trên sở thích của đám đông.

3.     Ông hành động thiếu chín chắn ở những thời điểm cam go và định mệnh.

4.     Ông trút giận trên người khác.

5.     Ông tìm kiếm quyền hành từ những nguồn thiếu an toàn.

6.     Ông mù quáng vì cái tôi của mình.

7.     Ông đã để lộ hình ảnh thiếu tin cậy của mình trước đám đông.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà