Ngày 24: Lắng Nghe Như Sa-mu-en

 

Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra đứng ở cửa hang. (1V 19: 12-13)

 

Có người đã hỏi nữ thánh Joan of Arc là tại sao Thiên Chúa chỉ nói với một mình bà. Ngài trả lời: Thưa ngài, ngài đã nói sai rồi. Thiên Chúa nói với tất cả mọi người. Tôi chỉ là kẻ biết lắng nghe.

 

Khi Thiên Chúa nói với Sa-mu-en, một đứa trẻ nằm yên lặng một mình giữa đêm khuya. Sa-mu-en dĩ nhiên lúc đó không nhận ra tiếng Chúa. Ông cần tìm kiếm sự khôn ngoan và thông thái của người dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn, thầy cả Ê-li, để hiểu biết người đang đối thoại với mình là ai. Dựa trên những lần Sa-mu-en nghe tiếng Chúa như một người trưởng thành, rõ ràng rằng ông đã học cách nhận biết, lắng nghe, và tuân theo tiếng Chúa.

 

Người lãnh đạo lúc nào cũng bận rộn với công tác và khách khứa. Thường họ dễ bị ràng buộc với những sinh hoạt bổn phận thường ngày. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng mỗi ngày chúng ta cần một vài phút thinh lặng và tự kiểm để nghe sự hướng dẫn của Thiên Chúa không? Bill Hybels nói: Người lãnh đạo rất cần xin Chúa cho họ cái tai của Sa-mu-en!


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà