Ngày 25: Trách Nhiệm và Quyền Lợi

 

Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. (Lc 12: 48)

 

Người lãnh đạo phải sống gương mẫu hơn cộng tác viên mới có thể khiến họ nể phục. Sự nhận thức chín chắn về một người lãnh đạo thường ít người am tường. Trong một thế giới mà uy quyền và bổng lộc tăng theo tỉ lệ thuận với công tác, thường làm người ta nghĩ đến vai trò lãnh đạo là vai trò của kẻ ăn trên ngồi trốc. Ít người nghĩ rằng trách nhiệm tỉ lệ thuận với thang ngạch công tác. Một điều chúng ta nên suy niệm là người lãnh đạo có thể từ bỏ mọi sự, nhưng không thể từ bỏ trách nhiệm, dù là trách nhiệm đối với cá nhân họ, hay là trách nhiệm đối với tổ chức. John D. Rockefeller, Jr., đã từng nói: Tôi tin rằng bất cứ một quyền lợi nào cũng có trách nhiệm, mỗi cơ hội đều có sự ràng buộc, và mỗi sự chiếm hữu, đều có bổn phận đi theo.

 

Quá nhiều người chỉ nghĩ đến quyền lợi, đòi hỏi quyền lợi, nhưng lại thiếu ý thức về trách nhiệm. Richard L. Evan, trong tác phẩm của ông, xin tạm dịch “Con Đường Rộng Mở” (An Open Road) đã xác định: Tìm được một người dám đảm đương trách nhiệm là tìm được một kho tàng vô giá… Họ là những người làm việc đạt hiệu năng và có ý thức… Người làm việc chưa xong mà cứ lúi húi kiểm soát, coi lại, làm gián đoạn tư tưởng, vv… là người không am tường và không hiểu biết thế nào là trách nhiệm hoàn thành công tác.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà