Ngày 29: Một Đội Ngũ Đúng Đắn

 

Cơn giận của vua như tiếng gầm sư tử,

Ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh. (Cn 19: 12)

 

Là người lãnh đạo, cái nhìn toàn diện và quán xuyến (the big picture) là việc rất quan trọng trong cung cách điều hành nhân sự một cách thích hợp. Một số người lãnh đạo lầm tưởng hoặc tự phụ rằng “ta chính là sự toàn diện, quí vị nhìn vào việc ta làm đủ để thấy tất cả vấn đề!” Thực ra, mọi sự được giải quyết một cách êm đẹp để đáp ứng tất cả nhu cầu, mục tiêu và ước vọng chưa hoàn toàn là một bức tranh toàn diện, vì đó mới chỉ là một khâu công tác trong một bàn cờ của tổ chức.

 

Một đội ngũ không phải là một nhóm người được sử dụng để phục vụ hoặc hoàn tất một công tác nào đó cho một cá nhân, nhưng phải là một tập thể cùng gánh vác trách nhiệm trong một mục tiêu của tổ chức theo quan hệ hàng dọc, và cùng nhận lãnh phần thưởng của sự thành đạt theo quan hệ hàng ngang. Nói cách khác, họ cùng có một động lực thúc đẩy (motivation) để cộng tác trong công việc. Bất cứ cá nhân nào lôi kéo hoặc sắp đặt người khác vào đội ngũ và dùng họ với mưu đồ thực hiện những mục tiêu cá nhân chỉ là những nhà độc tài. Sớm hay muộn họ cũng chuốc lấy những thất bại.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà