Ngày 30: Thời Gian Nghỉ Ngơi

 

Trên núi Xi-nai, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: “Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Khi các ngươi vào đất Ta sắp ban cho các ngươi, đất phải nghỉ một sa-bát kính Đức Chúa (Lv 25: 1-2)

 

Bạn đã nghe biết thế nào là năm sa-bát hoặc là năm hồng ân, còn gọi là năm thánh chưa? Đây là những chủ đề được nhắc tới trong sách Lê-vi, chương 25. Năm sa-bát được cử hành mỗi 7 năm một lần và năm thánh được cử hành mỗi 50 năm một lần.

 

Những năm đặc biệt này kêu gọi một thái độ sống đặc biệt. Dân Chúa ngưng nghỉ tất cả mọi lao động, mọi công việc thường ngày, và nhất là canh tân cuộc sống và đổi mới thái độ sống. Là người lãnh đạo, chúng ta cũng nên xét nghiệm và học hỏi một vài đặc điểm của năm Sa-bát như sau:

1.     Cho con người thời gian nghỉ ngơi.

2.     Cho con người cơ hội chuộc lại những lỗi lầm.

3.     Cho con người thời gian phản tỉnh.

4.     Cho con người cơ hội để sửa sai và thăng thưởng.

5.     Cho con người cơ hội nối lại hoặc hàn gắn những quan hệ bị hư hao.

6.     Cho con người cơ hội để định hướng lại cho chính xác.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà