Ngày 1: Hãy Để Thiên Chúa Biến Đổi…

 

Ông Gia-cóp ở lại một mình. Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. (St 32: 25 26)

 

Nhiều người nghĩ rằng những nhà lãnh đạo với khả năng thiên phú thường hành xử công tác của mình một cách dễ dàng. Điều đó không hoàn toàn đúng! Thực thế, ngay cả những nhà lãnh đạo thiên phú với rất nhiều khả năng lãnh đạo tự nhiên cũng thường phải đương đầu với những khó khăn, đặc biệt là khó khăn do cá tính đem lại.

 

Điều này quả đúng với trường hợp của Gia-cóp. Ngay từ những ngày đầu đời, ông đã nắm trong tay một tầm ảnh hưởng lớn ở bất cứ nơi nào ông đến. Ông giàu có, khỏe mạnh, được chúc phúc trong một gia đình đông đúc. Có thể nói ông có mọi sự trong tay. Nhưng một người lãnh đạo nếu chỉ đi theo con đường riêng lẻ để tìm kiếm phúc lợi cho mình sẽ không thể trở nên một công cụ hữu hiệu trong tay Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đả thương Gia-cóp để biến ông thành lợi khí trong tay Ngài. Do đó, Gia cóp dù khập khiễng đã trở nên Israel, một “hoàng tử của Thiên Chúa”, người phục vụ Thiên Chúa hơn là phục vụ mình.

 

Những nhà lãnh đạo với khả năng thiên phú thường cần để Thiên Chúa đả thương như thế. Hình thức đả thương có thể khác nhau nhưng dù dưới hình thức nào cũng là một cách đánh động, một Mẹ Têrêsa Calcutta, một Phanxicô Xaviê, vv… Chúng ta hãy nhớ rằng, công tác lãnh đạo của mình sẽ chẳng đi đến đâu nếu mục đích của công tác không nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Hãy học theo Gia-cóp và để Thiên Chúa biến đổi chúng ta thành công cụ trong tay Ngài.

 

Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà