Ngày 2: Tạo Cơ Hội Gắn Bó

 

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga 15: 13)

 

Đội ngũ nếu không có sự gắn bó tất chẳng thể hình thành và xây dựng. Tại sao một binh sĩ sau khi lành lặn qua thời gian trị thương thường muốn trở lại đội ngũ cũ? Vì sau khi sống và chiến đấu chung với nhau, họ cảm nghiệm rằng sự sống chết của họ đã gắn liền với đồng đội của họ.

 

Đối với một đội ngũ thành công, các đội viên phải biết rằng họ hoàn thành công tác là do sự gắn bó của đồng đội trong công tác. Khi một đội viên chỉ quan tâm đến chính bản thân họ và quên đi đồng đội chung quanh, họ sẽ trở nên gánh nặng cho toàn đội. Những công ty lớn tại Hoa Kỳ ngày nay thường tổ chức những buổi “tĩnh tâm” (retreat) cho nhân viên hằng năm. Đây là thời gian gọi là R/R meeting (rest and relaxation meeting). Trong các buổi gặp gỡ này, nghị trình thường rất nhẹ nhàng để tham dự viên có thời gian vui chơi và hiểu biết nhau (social time). Với thời gian sinh hoạt này, họ có nhiều cơ hội quen biết và học hỏi lẫn nhau. Điều đó rất ích lợi khi họ trở về môi trường làm việc. Chính họ sẽ tạo nên một đội ngũ tốt cho công tác.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà