Ngày 3: Lúc Phải Quyết Định

 

Bấy giờ Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: “Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt con cái Israel, nên các ngươi sẽ không được đưa đại hội này vào đất Ta ban cho chúng”. (Ds 20: 12)

 

Lỗi lầm mà Mô-sê phải trả một giá rất đắt trong sách Xuất Hành đoạn 20 là một bài học quí giá cho mỗi người lãnh đạo chúng ta. Ở vào thời điểm mà đối với Mô-sê là dầu sôi lửa bỏng vì tứ bề đương đầu với lời nhiếc móc, phàn nàn, và than trách. Ông đã làm một quyết định… sai lầm. Quyết định ấy ông phải trả bằng cả tương lai của một nhà lãnh đạo.

 

Nhận được lệnh Thiên Chúa, ông đã đập gậy vào đá lấy nước cho dân uống. Trong cơn giận dữ ông đã hành động theo phản ứng rất người là phang hai gậy thay vì chỉ cần một lần theo lệnh truyền. Dĩ nhiên, nước đã vọt ra từ tảng đá cho dân giải khát, nhưng hành động của Mô-sê không đúng với ý định của Thiên Chúa. Ông đã không được đặt chân vào Đất Hứa.

 

Bài học quí giá cho mỗi người lãnh đạo chúng ta là gì? Trước hết, đừng bao giờ quyết định trong khi lý trí bị lấn át bởi cảm xúc. Cảm xúc sẽ làm đầu óc chúng ta mất hẳn sự sáng suốt bình thường. Thứ đến, đừng để sự cằn nhằn của đám đông ảnh hưởng trên quyết định của mình. Hãy làm vì ích lợi của tập thể và hãy nhắm vào sứ mạng được trao phó:

1.     Là một người lãnh đạo, tôi quyết định theo phản ứng hay theo óc sáng tạo?

2.     Tôi quyết định vì phải tự vệ hay có kế hoạch cho tập thể?

3.     Tôi lãnh đạo theo phương cách làm thỏa mãn lòng người (mị dân) hay dẫn dắt họ?

4.     Tôi làm chủ thời biểu của tôi hay người khác định đoạt thời biểu cho tôi?

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà