Ngày 4: Đừng Tự Bước Quá Xa

 

Vua đã tìm kiếm Thiên Chúa suốt thời ông Dơ-khác-gia-hu, người đã dạy cho vua biết kính sợ Thiên Chúa. Bao lâu vua tìm kiếm Đức Chúa, thì Thiên Chúa cho vua được thành công… Nhưng hùng mạnh rồi, vua sinh lòng tự cao tự đại đến nỗi ra hư hỏng. Vua đã xúc phạm đến Đức Chúa… (2Sb 26: 5, 16)

 

Sự chọn lựa của chúng ta gần như luôn luôn phản ánh cá tính thực của mình. Cuộc đời vương đế của Út-di-gia-hu gần như là cuộc đời của các vua A-mát-gia-hu và Giô-át tái bản, những cuộc đời vương đế khi khởi sự thì tốt lành nhưng lại kết thúc với sự thất sủng. Những năm đầu, Út-di-gia-hu biểu lộ một đường lối lãnh đạo gắn bó với Thiên Chúa. Thiên Chúa chúc phúc cho ông và mang lại cho ông nhiều thành quả chiến sự. Trong suốt thời gian này, Dơ-khác-gia-hu, người cố vấn tinh thần đã gây ảnh hưởng mạnh trên Út-di-gia-hu. Vua đã tìm kiếm Thiên Chúa và được Thiên Chúa ban tặng mọi thành công.

 

Tuy nhiên, khi vương quốc của Út-di-gia-hu đã vững mạnh, ông đã thay đổi những ưu tiên hằng ngày để tìm kiếm những thành quả cho riêng mình thay vì cho Thiên Chúa. Những quyền uy và danh vọng đã chiếm trọn tâm hồn ông khiến ông xa dần Thiên Chúa. Kết quả là Út-di-gia-hu đã để lại một di sản bị thất sủng. “Vua Út-di-gia-hu mắc bệnh cùi cho đến ngày chết vì cùi, nên bị cô lập ở một nơi riêng, bởi vua đã bị loại ra khỏi nhà Đức Chúa” (2Sb 26: 21). Một đoạn kết rất buồn so với một khởi đầu đầy hứa hẹn!

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà