Ngày 6: Khả Năng Tiềm Ẩn Chưa Đủ

 

Lọc hết cặn bẩn ra khỏi bạc,

thợ bạc sẽ có một cái bình.

Loại người gian ác khỏi long nhan,

Ngai vàng sẽ kiên vững trên nền công chính.

(Cn 25: 4-5)

 

Trong Cựu Ước, có lẽ Sam-sôn là một nhà lãnh đạo có nhiều dấu chỉ thuận lợi nhất. Ông là một đứa trẻ đặc biệt. Cha mẹ ông được thiên thần truyền tin, do đó, ông có một vận mệnh thiêng liêng và việc ông được sanh ra là có một mục đích: một lãnh tụ giải phóng. Kinh thánh viết lại rằng: “Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai… Vì con trẻ là một na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Phi-li-tinh”. (Tl 13: 5)

 

Tại sao Sam-sôn không trở nên một lãnh tụ vĩ đại khi ông có một khả năng tiềm ẩn đầy linh thiêng như vậy? Chính cá tính của ông làm người ta đánh mất niềm tin cậy nơi ông, và cũng chính điều ấy đã hủy diệt tính lãnh đạo trong ông. Ông là con người nông nổi, nhẹ dạ, đầy khát vọng, cảm xúc, và không dự đoán trước được. Ông không giữ lời khấn na-dia (không cắt tóc và uống rượu). Ông coi thường và đùa giỡn với tai họa khiến tai họa ập xuống trên ông.

 

Nhiều người nghĩ rằng nếu tôi được khởi sự tốt đẹp như Sam-sôn, tôi sẽ là một lãnh tụ thiên tài. Họ quên đi rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người một cơ hội tốt để khởi sự trong tầm tay. Điều quan trọng là họ nắm lấy cơ hội ấy để phát triển và tỏ cho Ngài thấy qua việc gầy dựng niềm tín cẩn nơi tha nhân.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà