Ngày 7: Đào Tạo Người Kế Thừa

 

Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và người sẽ đặt tay trên nó. Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế A-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng. Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Israel nghe lời nó”. (Ds 27: 18-20)

 

Huấn luyện Giô-suê trở nên một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp là một trong những điểm son trong cuộc đời lãnh đạo của Mô-sê. Mô-sê đã truyền lại quyền bình, khả năng và xức dầu cho ông. Ông cũng dành cho Giô-suê thời gian, sự nhận thức, cơ hội học hỏi, cơ hội chứng minh, và nhất là một niềm tin kiên cường vào tương lai.

 

Sự tương tác giữa hai người đã được biểu lộ trọn vẹn qua sự hết lòng của Mô-sê trong việc huấn luyện Giô-suê. Công tác này không phải một sớm một chiều nhưng đòi hỏi thời gian, hi sinh và sự tin tưởng để đầu tư lâu dài. Khi chúng ta đào tạo thế hệ lãnh đạo kế thừa, chúng ta cần quan tâm đến người được huấn luyện những điểm sau đây:

1.     Từ người thụ nghiệp: Sự thâm tín, can đảm, và vâng phục.

2.     Từ người cố vấn: Khả năng và sự tận tâm.

3.     Từ Thiên Chúa: Dự kiến.

4.     Từ tập thể: Sự đón nhận người thụ nghiệp.

Với thời gian, đầu tư, hi sinh, chúng ta sẽ gây dựng một di sản lãnh đạo tốt cho tương lai.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà