Ngày 13: Tạo Cơ Hội Cách Hợp Lý

 

Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. (Ga 21: 21-22)

 

Nhiều huấn luyện viên nghĩ rằng họ phải đối xử bình đẳng với mọi cầu thủ trong đội banh. Thực ra, điều đó không hoàn toàn đúng. Những người huấn luyện viên được thuê để thắng giải, không phải để các cầu thủ vui vẻ và lại càng không phải để giám định và để đề nghị trả lương cho mọi người một cách đồng đều. Vì điều đó không thực tế và làm phương hại đến tinh thần đồng đội. Cầu thủ kém phải được huấn luyện nhiều giờ hơn và cầu thủ giỏi phải được thưởng công xứng đáng hơn.

 

Một huấn luyện viên tài danh là người biết dành thời gian huấn luyện hợp lý cho cầu thủ kém và tạo cơ hội tốt cho người có khả năng “làm bàn” dựa trên những trận đấu trong quá khứ. Cầu thủ càng giỏi, cơ hội thắng càng lớn. Nếu danh thủ bóng rổ Michael Jordan là cầu thủ trong đội banh do bạn là huấn luyện viên, chắc chắn bạn muốn anh ta có banh trong tay càng nhiều càng tốt, vì cơ hội thủ thắng khi banh trong tay anh cao hơn bất cứ một cầu thủ nào khác trong đội.

 

Điều hành một tổ chức với cương vị lãnh đạo cũng vậy, chúng ta cần biết ai là người có khả năng cao và có thể đảm trách công tác thành công. Hãy tạo cơ hội cho họ. Những cộng sự viên nhiều sở đoản, hãy dành nhiều thời giờ hơn cho họ trong việc huấn luyện để họ phát triển.

 

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà