Ngày 15: Một Cộng Đồng Phát Triển

 

Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung… Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

(Cv 2: 42-44, 47)

 

Sự phát triển về kích thước của các loài cá vùng nhiệt đới bị giới hạn bởi kích thước của hồ nuôi thế nào thì con người chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường mình sinh sống như vậy. Nếu ở hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không làm bất cứ điều gì để giúp chúng ta tăng triển, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt tới tầm kích tối đa. Các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ thường cao lớn không kém gì người bản xứ. Điều đó chẳng có gì lạ, vì môi trường và điều kiện phát triển tại đất nước này quá thuận lợi. Trong đời sống người lãnh đạo cũng vậy, tạo dựng một môi trường thuận lợi để bản thân và tập thể cùng phát triển phải là quan tâm hàng đầu trong sứ mạng.

 

Cuộc đời phải hướng tới để phát triển liên tục là điều không dễ làm, nhưng nếu chúng ta tạo bầu khí để cả tập thể cùng nhau cố gắng vươn tới thì nỗ lực vươn lên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà