Ngày 16: Đau Khổ? Hãy Hướng Về Chúa

 

Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,

Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,

khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá,

làm cho tôi bước đi vững vàng.

(Tv 40: 2-3)

 

Đa-vít cảm nghiệm được sự đau khổ và nhất là sự đau khổ này lại là hậu quả của hành động do chính ông tạo nên. Điều quan trọng là khi chịu đựng sự đau khổ, ông biết phải hướng về ai để nỗi đau khổ được xoa dịu.

 

Sự dễ chịu và cũng là niềm vui sẽ đến, nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa quảng đại và bao dung. Ngài không chỉ tha thứ nhưng còn phục hồi quan hệ và cứu độ chúng ta. Thiên Chúa sẽ nâng chúng ta dậy từ chỗ thất vọng và xoa dịu mọi muộn phiền do tội lỗi chúng ta gây nên.

 

Cuộc đời phục vụ của người lãnh đạo chẳng lúc nào an bình. Chúng ta phải đương đầu với khó khăn tứ bề, mà nguyên do chính yếu hầu hết là do bởi chính con người yếu đuối và hèn mọn của chúng ta gây nên. Hãy hướng tới Thiên Chúa và kiên nhẫn chờ đợi sự đỡ nâng của Ngài. Thiên Chúa không bao giờ dập vùi những kẻ trông đợi tay Ngài đỡ nâng. Hãy sống trong ân sủng cao cả ấy và công bố cho mọi người chúng ta đang phục vụ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà