Ngày 18: Khiêm Tốn Phục Vụ

 

Sau đó, vua Đa-vít nghe biết sự việc thì nói: “Ta và vương quốc của ta mãi mãi vô can trước mặt Đức Chúa về máu ông Áp-ne, con ông Ne. Ước gì máu nó đổ xuống đầu Giô-áp và xuống toàn thể nhà cha nó! Ước gì trong nhà Giô-áp không bao giờ hết người mắc bệnh lậu hay phong hủi, người chỉ biết cầm con suốt, người ngã gục dưới lưỡi gươm hay người thiếu bánh ăn!” (2Sm 3: 28-29)

 

Khi dục vọng cá nhân trổi vượt lên trên mục đích của phục vụ, chúng ta dễ trở nên nạn nhân của bản tính thấp hèn. Người lãnh đạo cũng không ngoại lệ.

 

Giô-áp, là cháu của vua Đa-vít, một tướng lãnh tài ba trong quân đội của nhà vua, đã tỏ ra ngạo mạn với Đa-vít qua việc coi thường ông vì ông đã thoả hiệp với Áp-ne, một kẻ thù cũ. Giô-áp trách cứ Đa-vít như một kẻ mê muội vì Áp-ne đã được ra đi bình an. Giô-áp sau đó đã lập mưu và giết chết Áp-ne. Giô-áp giết Áp-ne chẳng phải vì lợi ích cho vương triều của Đa-vít, nhưng hoàn toàn vì sự thù oán cá nhân, bởi Áp-ne đã giết chết A-xa-hên, em ông trong trận Ghíp-ôn. Khi Đa-vít hay tin, ông đã ca ngợi Áp-ne và nguyền rủa cả nhà Giô-áp.

 

Báo thù hay không là quyền của Thiên Chúa. Người lãnh đạo nếu không khiêm tốn phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài, rút cục cũng sẽ hành động một cách ích kỷ và phương hại đến cả tập thể mà thôi.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà