Ngày 19: Truyền Đạt Rõ Ràng

 

Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. (Ga 16: 29-30)

 

Sự thành đạt trong hôn nhân, công ăn việc làm, và những quan hệ xã hội, vv… phần lớn tùy thuộc vào khả năng truyền đạt. Người ta sẽ không theo người lãnh đạo nếu họ không biết chúng ta muốn gì và đưa họ đến đâu. Khả năng truyền đạt có thể tiến xa nếu chúng ta áp dụng bốn nguyên tắc sau đây:

1.     Đơn giản hoá sứ điệp: Chìa khoá đưa đến thành công trong vấn đề truyền đạt là đơn giản. Đừng tưởng rằng những danh từ đao to búa lớn hoặc những cú pháp phức tạp sẽ chiếm đoạt được tư tưởng người nghe. Ngược lại, càng sử dụng ngôn từ đơn giản giữa đám đông càng đem lại hiệu quả cao.

2.     Nhìn thẳng vào người nghe: Khi chúng ta dù đối thoại với một người hay đứng trước đám đông, hãy giữ ánh mắt mình chạm ánh mắt thính giả và tự hỏi rằng: Ai là thính giả của tôi? Những thắc mắc của họ là gì? Và điều gì phải hoàn thành?

3.     Biểu lộ sự trung thực: Sự trung thực phải đi trước sự truyền đạt. Hãy xác tín với những điều mình nói. Không có gì tạo sự tin tưởng mạnh mẽ nơi người khác bằng chính hành động của mình.

4.     Mưu tìm sự đáp lại: Mục đích của sự truyền đạt là mưu tìm sự đáp lại của thính giả đối với sứ điệp truyền đạt. Do đó, khi truyền đạt, đừng bao giờ quên rằng mục tiêu là hành động. Khi chúng ta nói với thính giả, hãy tạo cho họ một điều gì đó để họ cảm nhận, một điều để ghi nhớ, và một điều để làm.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà