Ngày 20: Chọn Lựa Cộng Sự Viên

 

Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. (Cv6: 3)

 

Red Auerback, Chủ Tịch nhiều nhiệm kỳ của đội bóng rổ danh tiếng Boston-Celtics, trong một buổi nói chuyện với các sinh viên đã phát biểu: “Cách chọn lựa cộng sự viên quan trọng hơn là quản lý họ trong công tác. Nếu chúng ta khởi sự đúng, chúng ta sẽ tránh được những rắc rối về sau”.

 

Nếu phải tạo dựng một đội ngũ từ những bước khởi đầu mới mẻ, chúng ta cần tìm những cộng sự viên gần gũi để họ:

1.     Hiểu được dự kiến của chúng ta.

2.     Trung thành với công tác được giao phó.

3.     Đáng tin cậy.

4.     Có tinh thần phục vụ.

5.     Có óc phán đoán.

6.     Có khả năng truyền đạt dự kiến hoặc những điều đã lãnh hội.

7.     Có tâm tình sống và hành đạo.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà