Ngày 21: Cộng Tác

 

Anh em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin. Thật thế, làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính? Làm sao ánh sáng lại dung hoà được với bóng tối? (2Cr 6: 14)

 

Người lãnh đạo chân chính thường cộng tác với người khác để đạt mục tiêu. Thực thế, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên chung phần. Trong doanh trường, người ta gọi là thỏa hiệp, và trong tôn giáo tiếng thường dùng là hoà giải. Phaolô nhắc nhở chúng ta là không có gì nguy hiểm cho người lãnh đạo hơn là sự cộng tác ngầm ẩn tính hủy hoại và bất chính. Những dấu chỉ của loại cộng tác nguy hiểm ấy là:

1.    Các đối tác không chia sẻ cùng một giá trị.

2.    Các đối tác không đồng ý về một mục tiêu.

3.    Một hoặc cả hai đối tác đã không thỏa thuận sự xác tín chung.

4.    Các đối tác tranh giành quyền lợi riêng tư.

5.    Các đối tác ngấm ngầm đè bẹp đối phương để thủ thắng.

 

Sự cộng tác lành mạnh đòi hỏi các đối tác không phải tính độc lập hay lệ thuộc nhưng là cùng phụ thuộc lẫn nhau (interdependence). Chính sự phụ thuộc này sẽ giúp các đối tác phát triển một cách an toàn, hữu hiệu, và đạt hiệu năng cao hơn.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà