Ngày 24: Ước Mơ

 

Ông Giô-suê, con ông Nun, và ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, là những người đã tham dự cuộc do thám đất, xé áo mình ra và nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel: “Miền đất chúng tôi đã đi qua để do thám là một đất tốt thật là tốt! Nếu Đức Chúa thương ta, Người sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất ấy cho ta, một đất tràn trề sữa và mật… Cả cộng đồng đang bàn chuyện ném đá các ông. (Ds 14: 6-8, 10)

 

Trong những bước đầu đời, ước vọng thường rất mong manh. Bobb Biehl, một chuyên gia ngành quản trị phát biểu: “Ước mơ thường như những bọt bóng xà bông, trôi dạt vào hốc đá trong ngày gió lớn”.

 

Những ước vọng mới mẻ thường dễ tan vỡ vì không đủ thời gian phát triển. Chúng ta có thể ví chúng như những cây tùng mới ươm trồng, bất cứ một đứa trẻ nào cũng đủ sức nhổ cây và cả gốc rễ vừa đâm chồi của nó. Nếu đủ thời gian phát triển và  tăng trưởng, chúng sẽ trở nên những cây đại thụ vươn mình trong giông bão.

 

Mơ ước là điều ai cũng có trong cuộc đời. Đây là bước đầu của niềm hi vọng vươn tới. Hãy bàn thảo với người từng trải và kinh nghiệm để vạch định một chương trình bồi dưỡng và phát triển niềm ước mơ của mình và quyết tâm đạt tới. Đừng nghe bạn bè dèm pha hay vùi dập niềm ước mơ của mình nếu ước mơ ấy khả thi và là một định hướng của tương lai.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà