Ngày 26: Canh Tân Bản Thân

 

Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do Thái ở Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a. (Cv 9: 22)

 

Nhà phân tâm học Sheldon Kopp nói: “Tất cả những trận chiến quan trọng của đời người là trận chiến với chính mình”. Thực thế, đó là trận chiến chống lại kẻ thù lớn nhất trong ba thù của người Kitô hữu: Bản thân, ma quỉ và thế gian. Để có cơ hội đạt tới khả năng tiềm thể, chúng ta phải biết mình là ai và đâu là nhược điểm:

1.     Nhận thức rõ con người mình.

2.     Chấp nhận nhược điểm một cách trung thực.

3.     Khám phá những ưu điểm.

4.     Bồi dưỡng và phát triển những ưu điểm.

 

Chúng ta có thể đạt những khả năng tiềm ẩn trong tương lai nếu chúng ta hoạch định phát triển chính mình hôm nay. Hãy thâm tín rằng để canh tân thế giới, chúng ta hãy canh tân bản thân mình trước.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà