Ngày 27: Di Sản và Tài Sản

 

Vì khi chết, nó đâu mang được cả,

kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.

(Tv 49: 18)

 

Thiên Chúa khuyến cáo chúng ta hãy để mắt vào những của cải bền vững. Dưới ánh sáng Tin Mừng, người lãnh đạo hãy tự mình tâm niệm rằng đừng để lòng dính bén với những của cải mau hư nát. Chân lý này thật chỉ có giá trị nếu tất cả mọi việc chúng ta làm là làm vì Danh Đức Kitô, làm với lòng bác ái và tinh thần phục vụ chân chính. Công tác lãnh đạo thường dễ đem lòng con người hướng về của cải vật chất chóng qua và hư danh dễ mất. Hãy để lại di sản hơn là tài sản.

 

Di sản và tài sản cả hai đều là những của cải để lại cho người kế thừa, nhưng lại rất khác nhau. Tài sản là những gì thuộc về vật chất và di sản mang giá trị tinh thần.

 

 Tài sản                                              Di sản        

Của cải cho người thừa kế.

Của cải để lại trong người thừa kế.

Đem lại niềm vui trong giai đoạn.

Vĩnh viễn biến đổi cuộc đời người nhận lãnh.

Của cải sẽ biến mất dần qua sự tiêu xài hoặc sử dụng.

Hiện hữu lâu dài dù sau khi người để lại di chúc mất đi.

Tài sản có thể còn vướng mắc công nợ hoặc không trọn vẹn.

Di sản luôn luôn là một thành tựu và trọn vẹn.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà