Ngày 1: Tinh Thần Kiên Trì

 

Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. (2Tm 4: 6-7)

 

Một người lãnh đạo dù thiếu khả năng hay thất bại trong việc đào tạo hoặc phát triển phẩm chất của cộng sự viên, vẫn có thể ít nhiều đóng góp vào công tác chung của tổ chức nếu họ có một tinh thần kiên trì. Được gọi là kiên trì nếu:

1.     Cho đi tất cả những gì mình có: Tất cả khả năng, thời gian, tài chánh với lòng nhiệt thành và ước muốn công tác hoàn thành vì Danh Đức Kitô. Kiên trì đòi hỏi chúng ta cho đi 100%, không hơn những gì chúng ta có nhưng cũng không dưới con số đó. Nói một cách khác là làm hết sức mình.

2.     Làm việc với một sự quyết tâm: Người kiên trì làm việc không chờ ở may rủi và số mệnh để thành công. Họ hoạch định, chuẩn bị, khởi sự và làm hết sức với lòng quyết tâm.

3.     Chỉ rời công việc sau khi hoàn thành, không rời công việc khi mệt mỏi: Robert Strauss có câu rất hay là: “Thành công cũng giống như đấu vật với một con đười ươi. Các bạn không rút lui khi mình mệt mỏi, nhưng chỉ rút lui khi con đười ươi kiệt sức!”. Nếu chúng ta muốn đội ngũ thành công, chúng ta phải thúc đẩy đội ngũ làm hơn những gì chúng ta có thể làm. “Làm hơn” ở đây là những cố gắng và quyết tâm có tính cách quyết định của đội ngũ. Chúng ta có thể ví là những bước sau cùng của cuộc chạy đua đường dài, và là trái banh quyết định ở phút chót trong trận đấu túc cầu hay bóng rổ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà