Ngày 2: Trung Tín

 

“Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc”. (St 12: 1-3)

 

Sách Sáng Thế kể rằng ông Te-ra, cha của Áp-ram, đưa con cái ra khỏi Ua của người Can-đê, để đi tới đất Ca-na-an, một hành trình tương tự như Áp-ram thực hiện sau này. Nhưng một lý do nào đó, ông đã dừng chân để định cư tại Kha-ran, và không hề có ý định tiếp tục cuộc hành trình đã định. Liệu Te-ra có được Thiên Chúa mời gọi… sau đó sao lãng và không tiếp tục? Chúng ta không ai biết vì Kinh Thánh không hề nhắc đến.

 

Chúng ta chỉ biết chắc rằng Áp-ra-ham không hành động như cha ông. Mặc dù Áp-ra-ham đã có một vài lầm lỗi khác trong cuộc đời lãnh đạo của ông, nhưng ông không bao giờ sao lãng sự trung tín với lời mời gọi của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa bảo ông rời bỏ xứ sở đang định cư để đến một vùng đất ông không hề biết, ông đã lên đường. Khi quân thù bắt cóc Lót và chiếm đoạt tài sản của ông, Áp-ra-ham đã đem người nhà đến tru diệt kẻ thù để cứu thoát Lót và gia đình cũng như tài sản của người cháu (St 14: 14-16). Khi được lệnh của Chúa là mọi người nam trong gia đình phải cắt bì, ông đã thực hiện trọn vẹn ngay cả chính mình dù lúc đó đã 99 tuổi (St 17: 23). Khi Thiên Chúa yêu cầu ông sát tế I-xa-ác, người con trai duy nhất, ông không ngần ngại thực hiện, và chỉ ngưng tay khi thiên thần Chúa can thiệp (St 22: 1-9). Cuộc đời ông trọn vẹn trung tín với việc đáp tiếng mời gọi của Thiên Chúa với một niềm tin tuyệt đối. Chúng ta đã không ngạc nhiên khi Thiên Chúa, Vị lãnh đạo tối cao, đã gọi ông là “bạn của Ta” (Is 41: 8).

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà