Ngày 4: Định Luật Tuần Hoàn

 

Khi đến lượt cả thế hệ ấy về sum họp với tổ tiên mình, thì xuất hiện một thế hệ kế tiếp không hề biết Đức Chúa và những công cuộc Người đã thực hiện cho Israel. Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, và đã làm tôi cho các thần Ba-an. (Tl 2: 10-11)

 

Sách Thủ Lãnh đã cung cấp đầy đủ những tư liệu về các nhà lãnh đạo, cộng sự viên, bản chất con người, và đồng thời những định luật tuần hoàn mà ngày nay vẫn rất năng gặp:

1.     Nổi loạn: Khi mọi sự được điều hành trong guồng máy cai trị tốt, người ta buông vũ khí. Thời bình - thường đem lại cơ hội nổi loạn hơn - thời chiến. Lý lẽ rất đơn giản là sống trong thời bình người ta không chung lưng đấu cật chống lại kẻ thù chung, nhưng người ta dễ phân bì từng chút quyền lợi.

2.     Trấn áp: Từ những ghen tị và phân bì nhỏ nhoi, con người trở nên tầm thường và trở mặt với nhau là bước rất gần. Khi đã thành kẻ thù, mọi cách thế xấu xa đều là phương tiện tốt để hạ đối thủ, khiến cả dân tộc sống trong hoả mù và tội lỗi. Để trấn áp, Thiên Chúa thường gửi tai ương, quân thù hoặc những dân tộc thống trị tạo nên sức ép làm dân khốn đốn và đau khổ, đó là lúc Thiên Chúa giúp dân thấm thía cuộc đời và nhìn nhận những lỗi lầm.

3.     Hối cải: Những đau khổ khi đã đạt tới mức cực độ, thường là thời điểm để cả một dân tộc hay một tổ chức sám hối và canh tân. Mỗi cá nhân cần suy xét về cuộc đời riêng tư và những sai lỗi để lột xác. Tập thể cần giảm thiểu ngân sách, tái phối trí nhân sự và thiết lập lại dự kiến để tái định hướng.

4.     Phục hưng: Tinh luyện cá nhân và tập thể sẽ dẫn tổ chức đến phục hưng. Khi con người tuân phục Thiên Chúa, trật tự được vãn hồi, thịnh trị sẽ trở lại trên toàn miền.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà