Ngày 5: Quyết Định Trao Trách Nhiệm

 

Tôi để anh ở lại đảo Cơ-rê-ta, chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức, và đặt những kỳ mục trong mỗi thành, như tôi đã truyền cho anh. (Tt1: 5)

 

Trao trách nhiệm cho cộng sự viên là kết quả của một tiến trình lãnh đạo tốt đẹp. Nếu người lãnh đạo không làm việc chặt chẽ với cộng sự viên để giúp họ phát triển, họ sẽ không thể đảm đương công tác và thành công. Ken Blanchard, một cố vấn quản trị danh tiếng, đồng thời cũng là tác giả của nhiều cuốn sách giá trị về lãnh đạo, đã liệt kê bốn phạm trù mà mỗi người lãnh đạo cần dùng khi sắp xếp nhân sự để trao trách nhiệm một cách linh động và thích hợp như sau:

1.     Cộng dự viên cần được hướng dẫn (hay định hướng): Những cộng sự viên này không biết phải làm gì và làm như thế nào. Mỗi công việc đều cần người lãnh đạo đích thân chỉ dẫn từng giai đoạn.

2.     Cộng sự viên cần được huấn luyện: Những cộng sự viên này có thể làm việc rất tốt nếu được huấn luyện và trang bị cũng như đặt vào đúng môi trường. Tuy nhiên, họ vẫn cần người lãnh đạo quan tâm, phản ánh, và hướng dẫn.

3.     Cộng sự viên cần sự nâng đỡ: Các cộng sự viên này có thể thi hành công tác mà không cần sự giám thị hoặc chỉ dẫn. Họ là người khởi sự và hoàn thành. Tuy nhiên họ rất cần sự khích lệ và giúp đỡ của người lãnh đạo khi cần.

4.     Cộng sự viên có thể nhận lãnh trách nhiệm: Ở mức độ này, người cộng sự viên đã có thể là một người lãnh đạo. Chúng ta chỉ cần chia sẻ dự kiến và lãnh đạo họ là họ có thể tự thành lập một đội ngũ để thi hành công tác tốt đẹp. Điều cần nhất là đặt mọi sự tin tưởng và cho họ quyền hạn để làm việc. Chúng ta có thể an tâm chờ đợi kết quả.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà