Ngày 6: Nơi Trú Ẩn của Người Lãnh Đạo

 

Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao

Và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,

Hãy thưa với Chúa rằng:

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,

Là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”

(Tv 91: 1-2)

 

Thánh Vịnh 91 là một trong những đoạn khiến những người lãnh đạo cảm thấy an toàn và thoải mái nhất trong Kinh Thánh. Thánh Vịnh này diễn đạt sự an toàn tuyệt đối mà một người đặt trọn vẹn tin tưởng vào Thiên Chúa có thể hình dung và an tâm:

 

Lời hứa:                                             Phúc lợi của người lãnh đạo:

1.    Sự hiện diện của Thiên Chúa.

Không bao giờ phải cô đơn và thất vọng.

2.    Sự bao bọc của Thiên Chúa.

Khi khởi sự và đương đầu với thử thách, Thiên Chúa gìn giữ người lãnh đạo trong an toàn.

3.    Sự bình an của Thiên Chúa.

Không cảm thấy bất an dù đặt chân đến nơi xa lạ.

4.    Viễn ảnh của Thiên Chúa.

Thiên Chúa mạc khải về sự sống vĩnh cửu để giúp người lãnh đạo luôn kiên trì.

5.    Sự dự phòng của Thiên Chúa.

Bất cứ người lãnh đạo có nhu cầu gì, Thiên Chúa sẽ lo liệu tất cả qua sự quan phòng của Ngài.

6.    Quyền năng của Thiên Chúa.

Dẫu trong hoàn cảnh bất lợi, Thiên Chúa sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ người lãnh đạo đạt mục tiêu.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà