Ngày 10: Dấu Chỉ “Được Xức Dầu”

 

Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Sau đó, toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. (Xh 34: 29, 32)

 

Da mặt Mô-sê trở nên sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Bản tính và phẩm chất của Thiên Chúa đã tẩy xoá con người của Mô-sê, và vinh quang của Thiên Chúa đã tỏ hiện trên khuôn mặt ông. Dân Israel đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong vai trò lãnh đạo của ông và xức dầu thánh hiến ông để dẫn dắt dân.

 

Đội ngũ có nhìn nhận vai trò của chúng ta như một người được “xức dầu” không? Những dấu chỉ này có thể được coi như người lãnh đạo “được xức dầu”:

1.     Uy tín: Khả năng lãnh đạo mang mãnh lực lôi cuốn, tiếng nói được lắng nghe và có hiệu lực.

2.     Phẩm hạnh: Người khác nhận ra sự gương mẫu trong lối sống của người lãnh đạo khiến họ có thể tin cậy và kính trọng.

3.     Khả năng: Người lãnh đạo có khả năng thực hiện và hoàn thành công tác tốt đẹp.

4.     Xác tín: Người lãnh đạo luôn can đảm đứng vững với chân lý và lẽ phải để bảo vệ người được phục vụ theo truyền thống của Giáo Hội.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà