Ngày 14: Đối Với Luật

 

Đó là qui tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. Như vậy là để phân biệt của thánh với của phàm tục, vật ô uế với vật thanh sạch, và để dạy con cái Israel mọi thánh chỉ Đức Chúa đã dùng ông Mô-sê mà phán với các ngươi. (Lv 10: 9-11)

 

Công bằng (fair) và cứng rắn (firm) là hai lối hành xử gắn liền với quyền hành của người lãnh đạo tựa như đồng tiền có hai mặt. Khi hành xử, người lãnh đạo cần sáng suốt (insightful) và linh động (flexible). Đối với luật, không thể chấp nhận một thỏa hiệp, chỉ thẳng thắn thi hành. Khi Na-đáp và A-vi-hu, con ông A-ha-ron phạm luật, Thiên Chúa đã hành xử họ tại chỗ (Lv 10: 1-7).

 

Nghe có vẻ độc ác? Thực ra, nếu Thiên Chúa thoả hiệp từ đầu, chuyện gì sẽ xảy ra? Thiên Chúa cứng rắn như thế mà dân còn vấp ngã huống chi Ngài thoả hiệp và dễ dãi. Sự cứng rắn của Thiên Chúa cũng được ứng dụng một cách tương tự trong thời kỳ phôi thai của Giáo Hội. Thiên Chúa lấy mạng của Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra, vợ ông ngay tại đương trường trước sự chứng kiến của các Tông Đồ (Cv 5: 1-15).

 

Là người lãnh đạo, chúng ta phải sống đúng luật như một gương mẫu, trước khi thẳng thắn hành xử công việc theo luật. Nguyên tắc vững, đội ngũ sẽ tiến. Lãnh đạo đúng, mọi người sẽ bước theo.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà