Ngày 17: Tư Thế Sẵn Sàng

 

Những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, những người sẽ có khả năng dạy cho những người khác. (2Tm 2: 2)

 

Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Là người đứng mũi chịu sào, người lãnh đạo phải có cái nhìn xa hơn và nhanh hơn cộng sự viên và đội ngũ để dự tính đúng lúc và hợp thời. Được như vậy, họ sẽ đưa đội ngũ đến đúng nơi mình muốn và đặt đội ngũ vào thế sẵn sàng đạt thắng lợi.

 

Thách đố càng lớn, người lãnh đạo lại càng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ thời cơ, đến nhân sự và tài chánh phải được quan tâm và sẵn sàng. Một khi cộng sự viên được huấn luyện kỹ lưỡng, họ sẽ nắm vững công tác một cách hiệu quả với tất cả sự tự tin cần thiết để hoàn thành.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà