Ngày 18: Dùng Đúng Người

 

Con cái Ha Xơ-na-a xây cửa cá: Họ làm khung, dựng cánh cửa, đặt then cài và thanh ngang. Bên cạnh, có Mơ-rê-mốt, con của U-ri-gia, cháu Hắc-cốt, lo việc tu bổ; bên cạnh, cũng có Mơ-su-lam, con của Bơ-réc-gia, cháu Mơ-sê-đáp-ên; bên cạnh còn có Xa-đốc, con của Ba-a-na, lo việc tu bổ. (Nkm 3: 3-4)

 

Thomas Jefferson có lần đã phát biểu: “Không có gì quan trọng hơn là một người lãnh đạo biết dùng đúng người và đặt người đúng chỗ”. Bản văn Kinh Thánh trên liệt kê công việc sắp đặt của Nơ-khe-mi-a trong công tác xây dựng cửa thành một cách chi tiết: Người nào việc đó và việc nào chỗ đó. Ông dùng đúng khả năng chuyên môn và sở thích của thợ xây vào đúng nơi cần thực hiện. Hãy nói đến động cơ thúc đẩy nhân sự của Nơ-khe-mi-a:

1.     Một tổ chức mạnh nhất là một tổ chức đơn giản nhất – tránh những thủ tục rườm ra và bộ máy hành chánh nặng nề.

2.     Người lãnh đạo quí trọng mọi người, nhưng sẽ cùng tiến lên với người đang tiến lên.

3.     Một tổ chức tốt là một tổ chức phân quyền rõ ràng – tránh dẫm chân lên nhau trong công tác.

4.     Cộng sự viên làm việc trên căn bản người lãnh đạo yêu cầu, không trên căn bản kỳ vọng - Cần rõ ràng khi giao công tác.

5.     Người lãnh đạo tạo bầu không khí nâng đỡ trong đội ngũ.

6.     Một tổ chức tốt là một tổ chức luôn biết ơn và khen thưởng cộng sự viên một cách công bằng và hợp lý.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà