Ngày 21: Say Mê Công Việc

 

Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời. (Cl 3: 23)

 

Những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp thường bỏ rất nhiều thời giờ để nghiên cứu những phương cách hướng dẫn người khác thành công. Họ nhìn vào thành tích, kinh nghiệm, học vấn, sự thông minh, khả năng và nhiều yếu tố phụ thuộc khác nhau. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự say mê công việc. Chúng ta có thể lược qua bốn khía cạnh chủ yếu của sự say mê sau đây:

1.     Sự say mê công việc là bước đầu của thành quả: Ước vọng của một người biểu lộ vận mệnh của họ. Đam mê càng lớn, ước vọng càng cao và khả năng tiềm ẩn càng đáng giá.

2.     Sự say mê công việc làm phát triển sức vươn lên: Không gì có thể thay thế lòng say mê công việc. Say mê công việc là nhiên liệu cho tương lai.

3.     Sự say mê công việc làm thay đổi chính con người mình: Sự say mê công việc biến chúng ta thành một người đầy năng lực và kinh nghiệm, và kết quả của sự say mê công việc sẽ đem lại nhiều ảnh hưởng trên người khác do sự chuyên nghiệp của mình.

4.     Sự say mê công việc biến những bất khả thi thành khả thi: Sự say mê công việc là ngọn lửa khát vọng nhìn thấy kết quả của công việc. Chính khát vọng ấy thúc đẩy con người tìm kiếm, sáng tạo và phát minh những điều mới lạ và hữu dụng cho nhân loại.   

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà