Ngày 23: “Thuộc Về”

 

Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi; Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta. (Lv 26: 12)

 

“Thuộc về” là một trong những nhu cầu tiềm ẩn nhưng rất quan trọng trong cuộc đời một con người. Những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng sâu rộng, hiểu và rất quan tâm đến nhu cầu này của những người theo phò và cộng tác viên của họ. Cha mẹ muốn con cái gắn bó và thành đạt phải thể hiện và làm sao để con cái nhận ra rằng chúng là một thành phần thuộc về gia đình. Người chồng phải làm cho vợ nhận ra rằng họ thuộc về người chồng như một người phối ngẫu bình đẳng và yêu thương. Người xếp phải làm cho nhân viên cảm nghiệm được rằng họ là một phần tử trong đội ngũ thì đội ngũ mới đạt hiệu năng và gắn bó lâu bền.

 

Napoléon Bonaparte, một nhà lãnh đạo quân sự vang danh một thời, từng làm rung chuyển chính sự của cả Âu Châu vào những năm đầu của thế kỷ 19, được coi là một nhà lãnh đạo gương mẫu trong khả năng chuyên biệt này. Trong những cuộc hành quân, bất kể mưa nắng, ông thường lang thang khắp các lều trú trong doanh trại để chào hỏi và chuyện vãn với binh lính và sĩ quan. Ông không gọi họ theo cấp bậc quân giai, nhưng gọi họ bằng tên, hỏi thăm họ về nguyên quán, gia đình, những vui buồn đời quân ngũ, và nhất là kính trọng họ như một thành phần sống chết với ông trong chiến trận. Sự chú tâm và thời gian dành cho binh sĩ các cấp của ông, khiến họ cảm kích và lấy làm vinh dự được là chiến binh thuộc về quân đoàn do chính Napoléon lãnh đạo.

 

Nếu chúng ta muốn trở nên những nhà lãnh đạo tốt, hãy bắt đầu tìm cách đến với cộng sự viên và đối xử tốt với họ để họ nhận ra rằng họ là một thành phần thuộc về đội ngũ do chúng ta lãnh đạo.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà