Ngày 24: Sáng Suốt

 

Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: “Tôi đắc tội với Đức Chúa”. (2Sm 12: 13)

 

Cũng giống như vị ngôn sứ tiền nhiệm Sa-mu-en, Na-than đã thi hành công tác như một nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo. Thiên Chúa dùng ông để sửa sai những lỗi lầm của người lãnh đạo ông là vua Đa-vít. Na-than đã hành động nhờ bởi lòng nhiệt thành và nhất là sự sáng suốt Thiên Chúa ban tặng cho ông.

 

Sự sáng suốt sâu sắc hơn kiến thức, và tương tự như trực giác. Sự sáng suốt vừa là một món quà thiên phú, đồng thời cũng là kết quả của sự rèn luyện qua kinh nghiệm sống. Sự sáng suốt đem lại một nhận thức sâu sắc về những gì xảy ra từ ngoại cảnh đến nội tâm của con người.

 

Là một người lãnh đạo mục vụ, chúng ta có thể rèn luyện sự sáng suốt của mình qua những gợi ý sau đây:

 

1.     Tập lắng nghe tiếng Chúa: Mỗi ngày nên sống thinh lặng một mình khoảng 10 đến 15 phút, đọc một vài đoạn Kinh Thánh và suy niệm những điều ghi chép trong đó.

2.     Phát triển khả năng giải quyết các vấn đề: Vấn đề thường được ví như nắm chỉ rối, giải quyết vấn đề tận gốc rễ, đòi hỏi tìm ra mấu chốt gây ra vấn đề. Giải quyết từng phần trước, sau đó là toàn thể.

3.     Phân tích những thành đạt: Công tác được hoàn thành là do bởi những yếu tố nào? Nhân sự, tài chánh, hoàn cảnh,… Chúng ta có thể nhận diện được nguyên do chủ yếu không?

4.     Định giá các chọn lựa (options): Nếu công tác hay vấn đề có nhiều chọn lựa để giải quyết, những chọn lựa nào là cách thế tốt nhất để giải quyết hay hoàn thành? Sự sáng suốt đòi hỏi sự nhận thức từ cả hai phía: nguyên tắc thuộc phần lý trí, và kinh nghiệm thuộc phần khả năng.

5.     Mở rộng các cơ hội: Cộng tác với những người có kinh nghiệm để được giúp đỡ.

6.     Khám phá ý nghĩ của những người khác: Tìm gặp những cố vấn hoăc những người lãnh đạo khác để học hỏi sự khôn ngoan của họ.

7.     Lắng nghe và dùng trực giác của mình: Tất cả những lời cố vấn hay khuyên bảo của người khác đều là những đường hướng hoặc chỉ dẫn, quyết định sau cùng vẫn là của chúng ta. Hãy dùng trực giá để nhận định và dùng sự sáng suốt để quyết định.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà