Ngày 25: Lãnh Đạo Với Sư Trung Thực

 

Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, mà nay đang ngự bên ngai hữu Thiên Chúa. (Dt 12: 1-2)

 

Chúng ta không thể lãnh đạo người khác đến nơi xa hơn chính chúng ta có thể tới. Nói cách khác, nếu khả năng chúng ta chỉ được 3, làm sao chúng ta có thể dẫn cộng sự viên đến 5? nhiều người lầm nghĩ họ có thể tìm ra đường tắt đến nơi phải đến, nhưng sẽ không có đường tắt khi hành trình lãnh đạo luôn đòi hỏi phải trung thực. Thực thế, sự thực lúc nào cũng phải được phơi bày.

 

Một quản trị viên ngành kiểm tra phẩm chất được đánh giá là giỏi nếu khi huấn luyện nhân viên ông ta biết giải thích một cách rõ ràng rằng: “Khi kiểm tra sản phẩm, điều chúng ta quan tâm không phải là chính sản phẩm, nhưng là tiến trình kiểm tra. Nếu tiến trình kiểm tra đúng, thì sản phẩm sẽ được đảm bảo”. Tương tự như thế, nếu chúng ta ngay thẳng, bảo đảm chúng ta sẽ nắm được sự tin tưởng của đội ngũ.

 

Don Neff, huấn luyện viên môn bóng rổ chuyên nghiệp, thường nói với đội banh của ông: “Các bạn khi vào sân đấu, hãy chơi như khi các bạn tập dợt! hãy chơi như khi các bạn tập dợt!” Thật vậy, khi tập dợt, cầu thủ tập dợt theo đội hình với tất cả sự tự tin. Khi ra sân đấu, nếu họ quên nguyên tắc này, họ sẽ không thể đạt tới khả năng trọn vẹn vì mất đi sự tự tin cá nhân và sự tin tưởng của đồng đội. Là người lãnh đạo cũng vậy, một khi chúng ta không theo nguyên tắc này, chúng ta sẽ đánh mất niềm tin tưởng nơi đội ngũ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà