Ngày 29: Gần Gũi Với Thiên Chúa

 

Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. (Gc 4: 8)

 

Sa-mu-en lần đầu tiên nghe tiếng Chúa là lúc ông ngủ trong đền thờ, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa (1Sm 3: 3). Đây là chỗ tốt nhất vì là nơi gần gũi với sự hiện diện của Thiên Chúa, mà không một người nào thời đó có thể đến gần, ngoại trừ thầy thượng tế mỗi năm một lần bước vào nơi Thánh ấy.

 

Gần gũi với Thiên Chúa là điều mỗi người lãnh đạo mục vụ cần thực hiện. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cư ngụ trong cung thánh, thánh đường hay nơi phương tự ngày đêm, nhưng là chúng ta cần có thái độ phụng tự bất kỳ nơi đâu. Đó là cái tâm hướng về hay là tưởng nhớ đến Thiên Chúa ngay trong công việc chúng ta đang làm.

 

Nếu chúng ta muốn trở nên một người được mọi người lắng nghe, hãy trở nên gần gũi với Thiên Chúa. Lập mối quan hệ mật thiết với Ngài. Quan hệ càng mật thiết với Thiên Chúa, tiếng nói của chúng ta càng có hiệu lực trên những người khác.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà