Ngày 30: Chúng Ta, Người Lãnh Đạo?

 

Suy nghĩ lo toan là việc của con người,

Còn câu trả lời là do Đức Chúa.

Con người cho lối sống của mình là trong sáng,

nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.

Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa,

dự tính của bạn ắt sẽ thành công.

(Cn 16: 1-3)

 

Người lãnh đạo tài ba là người thực hành nguyên tắc hoa tiêu. Ai cũng có thể lái tàu, nhưng người hoa tiêu phải chấm tọa độ và vẽ hoạ đồ chính xác cho hành trình. Sách Châm Ngôn, đoạn 16 nhắc nhở người lãnh đạo thường xuyên:

·         Kiểm tra sự khôn ngoan của mình.

·         Kiểm tra động lực hành động.

·         Kiểm tra mục tiêu theo đuổi.

Chúng ta hãy duyệt xét 5 từ ngữ sau đây để nhận ra việc Thiên Chúa giúp chúng ta lèo lái cuộc đời mình theo chính lộ thế nào:

1.     Tiến trình (process): Chương trình của Thiên Chúa được tỏ lộ qua những mốc dấu của đời người. Chúng ta đã nhận ra những mạc khải của Ngài chưa?

2.     Mục đích (purpose): Thiên Chúa tạo dựng chúng ta trong sự quan phòng của Ngài. Chúng ta đã tự hỏi và suy niệm tại sao chúng ta được tạo dựng chưa?

3.     Tiềm năng (potential): Thiên Chúa ban mọi hồng ân cần thiết để chúng ta tiến tới và thực hiện điều Ngài muốn chúng ta làm. Những tài năng và thời gian Chúa ban đã được chúng ta sử dụng đúng đắn và khai thác triệt để chưa?

4.     Ưu tiên (Priority): Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về cách sử dụng năng lực và thời gian. Chúng ta đã sử dụng hoặc đã hoạch định sử dụng chúng thế nào?

5.     Tiến hành (proceed): Thiên Chúa muốn chúng ta thực thi ý Ngài. Khi nào chúng ta mới khởi sự?

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà