Ngày 1: Phẩm Chất Người Cố Vấn

 

Nhưng vua không đếm xỉa đến ý kiến các kỳ mục đưa ra, lại đi bàn hỏi với đám người trẻ là những bạn thiếu thời hiện đang hầu cận vua. (2Sb 10: 8)

 

Vua Rehoboam không chỉ thừa kế ngai vàng của cha mà còn cả nhóm cố vấn khôn ngoan bên cạnh. Rất tiếc ông đã không màng gì đến nhóm cố vấn này. Ông chỉ tìm đến với những người nói điều hợp ý ông. Thật đáng tiếc thay! Là người lãnh đạo, đắn đo trước những lời cố vấn là điều rất nên làm. Những người cố vấn đáng để người lãnh đạo tín cẩn cần đạt những tiêu chuẩn sau đây:

1.      Kinh nghiệm: Người từng trải và hiểu biết điều mình đã sống qua.

2.      Gắn bó với Thiên Chúa: Người biết đặt Thiên Chúa làm trọng tâm mọi công việc của mình.

3.      Khách quan: Người biết nhìn sự việc bằng cả hai chiều kích phải – trái, và nên-không nên.

4.      Có lòng với tha nhân: Người biết tự trọng và kính trọng người khác, biết đánh giá người khác trên nhân phẩm hơn của cải.

5.      Trung tín với người lãnh đạo: Người không nịnh bợ, nhưng kính trọng và quan tâm đối với người lãnh đạo.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà