Ngày 2: Mở Rộng Tầm Ảnh Hưởng

 

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3: 13-15)

 

Bill H. Gates là một trong những nhà tỉ phú giàu có nhất Hoa Kỳ. Ông chẳng có bằng cấp chuyên nghiệp nào từ đại học (bỏ ngang chương trình cử nhân năm thứ ba, đại học Harvard), nhưng lại làm chủ một công ty nhu liệu lớn nhất thế giới với hơn 70 ngàn nhân công. Trong đó, không thiếu gì những chuyên gia với đủ mọi bằng cấp từ cử nhân, cao học, đến tiến sĩ đang làm việc cho ông. Sự thành công vượt bực này là do khả năng thiên phú về nhu liệu vi tính và nhất là khả năng lãnh đạo của ông. Trong cuốn sách đầu tay, ông viết:

 

Một trong những bài học lớn nhất mà tôi đã học được là những người gần gũi bên tôi đã khẳng định về mức độ thành công hay thất bại của tôi. Trong ngày sinh nhật thứ 40 của tôi, tôi đã khám phá ra rằng những nơi mà tầm ảnh hưởng của tôi cũng như sản phẩm của tôi phát triển, là những nơi tôi khám phá ra những người lãnh đạo khả thể và tôi đã giúp họ phát triển khả năng lãnh đạo của họ. Ý hướng của tôi chỉ là giúp họ phát triển chính khả năng lãnh đạo riêng của họ, nhưng tôi không ngờ rằng chính tôi cũng được hưởng những thành quả do tay họ làm ra. Thời gian tôi sử dụng cho họ cũng giống như tôi đang đầu tư vậy. Họ càng tiến bộ, tôi lại càng thu hoạch nhiều kết quả. Nói cách khác, tôi cũng tiến bộ khi họ tiến bộ, vì chúng tôi cùng học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà