Ngày 6: Nhận Lãnh Sự Tin Tưởng Qua Việc Làm Đúng

 

Vì ông Ét-ra đã chú tâm tìm hiểu kỹ càng Lề Luật của Đức Chúa, thực hành Luật đó và dạy cho dân Israel biết những thánh chỉ và quyết định. (Er 7: 10)

 

Ngay từ thuở thiếu thời Ét-ra đã có hứng thú nghiên cứu và học hỏi để trở nên để trở nên một học giả. Ông đã được nhiều người nể phục, ngay cả các lãnh tụ chính trị nơi ông bị lưu đày, vua Át-tắc-sát-ta. Ông đã quen biết và tìm cách gây ảnh hưởng trên những nhà lãnh đạo đương thời cho đến khi giấc mơ tái thiết Jêrusalem chín mùi.

 

Kết quả của nhiều năm miệt mài làm việc là ông đã tạo được niềm tin tưởng tuyệt đối của vua Át-tắc-sát-ta. Khi ông yêu cầu việc tái thiết Jêrusalem, vua đã không chỉ chấp thuận mà còn cung ứng tất cả những gì ông cần và xin.

 

Ét-ra đã dẫn dắt rất nhiều con cái Israel về Jêrusalem trong thời gian tái thiết này. Là nhà lãnh đạo tinh thần, Ét-za đã chuẩn bị, nghiên cứu, liên lạc và làm việc với nhiều người Do Thái để tạo niềm tin tưởng nơi họ. Ông không hề sử dụng quyền lực, sự thông minh, và tầm ảnh hưởng để tích lũy tài sản cho riêng mình, nhưng tất cả để tái thiết Jêrusalem.

 

Trong suốt cuộc đời của Ét-ra, ông đã thể hiện trọn vẹn lối sống của người lãnh đạo với sự đam mê và nhiệt thành.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà