Ngày 7: Trao Đổi Để Học Hỏi

 

Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết”. (Lc 21: 2-3)

 

Thi hào Rudyard Kipling có lần phát biểu: “Nếu bạn không mua được điều bạn muốn, đó là dấu chỉ bạn chưa thật sự muốn điều ấy, hoặc giả bạn chưa thương lượng đúng giá để người bán vừa lòng”. Ước muốn đạt được khả năng tiềm ẩn và những mục đích của cuộc đời chúng ta đang ở mức độ nào? Chúng ta có thật sự khao khát và vận dụng mọi nỗ lực để phát triển, học hỏi và trao đổi với người khác về kinh nghiệm và phương pháp không? Kinh nghiệm sống cho thấy, nếu chúng ta dám gạt bỏ “cái tôi vĩ đại” để đối thoại và học hỏi với tha nhân, cơ hội thành công thường ở mức độ khả thi hoặc cao hơn bình thường. Chỉ có sự trao đổi khôn ngoan để mưu tìm kinh nghiệm và hướng dẫn mới thường giúp chúng ta khám phá ra khả năng tiềm ẩn của mình vì bàng quan thường giả tỉnh.

 

Là những người lãnh đạo, chúng ta nên tâm niệm rằng, không phải chúng ta luôn là người thấu triệt mọi sự. Không phải chúng ta luôn là người có cao kiến hơn tất cả mọi người. Và đừng bao giờ nghĩ chúng ta biết mình hơn mọi người. Dù là một cộng sự viên kém cỏi nhất trong đội ngũ cũng có những suy nghĩ thực tiễn và giá trị trong một phương diện nào đó. Vì thế, hãy đến với cộng sự viên của mình với tâm tình khiêm tốn; lắng nghe và đón nhận mọi ý kiến đóng góp, kể cả những lời phê bình thẳng thắn của họ về mình. Từ đó, chúng ta sẽ lọc lựa những ý kiến trung thực, giá trị và có ích lợi thực tiễn cho tập thể và cho chính bản thân chúng ta.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà