Ngày 13: Hành Động Cho những Giá Trị Đích Thực

 

Ta sẽ thánh hiến Lều Hội Ngộ và bàn thờ, Ta cũng sẽ thánh hiến A-ha-ron và các ông làm tư tế phục vụ Ta. Ta sẽ ngự giữa con cái Israel và sẽ là Thiên Chúa của chúng. (Xh 29: 44-45)

 

Rất nhiều người có xu hướng bằng lòng với hiện tại. Nói một cách đơn giản hơn là an phận, dù cuộc sống có một chút khó khăn hay thừa mứa vật chất. Bằng lòng với cuộc sống an phận thường dễ làm người ta bỏ quên những mục tiêu đầy ý nghĩa của cuộc sống. Người lãnh đạo không thể sống như vậy. Người lãnh đạo phải luôn tự hỏi rằng mình chỉ mưu tìm sự sống còn, sự thành công, hay không ngừng vươn tới? Người lãnh đạo giỏi là người luôn ước muốn vươn tới và sẵn sàng dành hết thời giờ, năng lực  để theo đuổi những mục tiêu cao cả trong cuộc đời họ.

 

Moshe Rosen, một tâm lý gia danh tiếng, đã viết những bảng trắc nghiệm tâm linh như một dụng cụ cần thiết giúp người lãnh đạo nhận diện các mục tiêu quan trọng trong cuộc đời họ. Ông đã gợi ý những người lãnh đạo hãy năng tự hỏi mình bằng một câu hỏi đơn giản như sau:

 

Nếu tôi có _______________________, tôi sẽ _______________________

 

Ý tưởng này sẽ giúp người lãnh đạo nghiệm xét về mục tiêu của cuộc đời mình. Giả như tôi có tất cả những phương tiện tôi muốn, như thời gian, tiền bạc, tài liệu, nhân sự,vv… tôi sẽ làm gì? Trả lời câu hỏi đó là xếp đặt mục tiêu cho cuộc đời. Liệu mục tiêu chúng ta sắp đặt đó có cao cả và ích lợi cho tập thể không? Hay mục tiêu đó chỉ qui về chính mình?


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà