Ngày 17: Bước Đầu Để Gây Ảnh Hưởng

 

Anh em biết rằng khi còn là người ngoại, anh em bị lôi cuốn mãnh liệt vào việc thờ cúng các ngẫu tượng câm. (1Cr 12: 2)

 

Có một số khá đông người Công Giáo đến định cư tại Hoa Kỳ, đã bỏ đạo để đi theo các giáo phái khác. Nói chuyện với họ, chúng ta sẽ tìm thấy nguyên nhân hành động này rất rõ ràng. Họ được người bảo trợ hay giáo đoàn bảo trợ với tất cả nhiệt tâm, sự đùm bọc, lòng thương mến và quan tâm khi họ còn ngỡ ngàng với đất nước họ vừa định cư.

 

Nếu chúng ta muốn gây ảnh hưởng trên người khác, bước khởi đầu là hướng dẫn họ. Lời Giáo sĩ John Knox đã phát biểu hơn 400 năm trước nhưng vẫn có giá trị ở thời điểm hiện tại: Bạn không thể cùng một lúc vừa có thái độ thù nghịch, vừa muốn gây ảnh hưởng.

 

Tâm lõi của việc hướng dẫn là bày tỏ thái độ quan tâm đến người mình muốn gây ảnh hưởng. Việc tích cực giúp đỡ người khác, ít nhiều chúng ta đã xây dựng một mối thiện cảm bước đầu. Mối thiện cảm sẽ nảy nở và tăng triển nếu chúng ta tiếp tục bày tỏ thái độ quan tâm đến họ. Tầm ảnh hưởng sẽ sâu đậm hơn khi chúng ta quan tâm với tình mến và sự kính trọng.

 

Trong các công tác mục vụ hoặc bất cứ một tổ chức thương mại nào, việc tạo ảnh hưởng (theo nghĩa tích cực) trên cộng sự viên, nhân viên hoặc thân hữu là điều cần thiết, không chỉ để đạt kết quả công việc, nhưng còn tạo một bầu khí nhất trí trong công tác.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà